Forgot password?
farley
 1. 天好亮…
 2. 110823

  [img src="http://catf.me/photos/6138b8ae367563789dd80c8da6f65a46.jpg" width="500" height="375"]
 3. 好澎湃

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQzMzE3Mjk2/v.swf"]
 4. 110822

  [img src="http://catf.me/photos/ecbd182113e5d7e86c9e80cce07191ac.jpg" width="640" height="480"]
 5. 创新研修课选制导。。。。任选课选催眠。。。。。
 6. 美国科学家证实2012不是宗教谎言日前,普林斯顿大学地球物理学家证实了玛雅人2012推测,并不是科幻和谎言。25800年一遇的地球磁极倒转和太阳风暴将于2012年12月21日发生,太阳、黑洞、地球一线。地球遭遇太阳风暴袭击,这将造成磁极颠倒、大洪水、火山爆发及其他灾难。。。。。。。。。。
 7. [link url="http://www.baidu.com/s?wd=CCTV+%B0%D9%B6%C8"]
 8. 110821

  [img src="http://catf.me/photos/695fc9f6ae05441a52efa17a79f4d281.jpg" width="500" height="332"]
 9. 小风吹得正爽某同学把窗户关了。真不会享受…你活着有什么意思
 10. 喵撞墙了┳G┻F┳W┫☆(ノ ﹏<。=)>
 11. 110820

  [img src="http://catf.me/photos/3c275356ab2415b78527d86d16bcf4ee.jpg" width="500" height="500"]
 12. 郁闷的不止是丢书,还有好多外校的过来占座哥都没地儿座了,某老师不给平时成绩害的哥明天补考,怀疑他实验课是不是也给我零蛋。今天某人从我身边走说佩服佩服让人很不爽。呼…
 13. 略冷
 14. 外面风好大好想出去果奔
 15. 想咬人
 16. 下喵喵岁叫叫
 17. I'm not bored ,I'm boring \(^o^)/~
 18. 明天要早起
 19. 110819

  [img src="http://catf.me/photos/f198ec4f66230e23c7ae055090ad0822.jpg" width="500" height="375"]
 20. 早安喵
More