Forgot password?
farley
 1. 110918

  [img src="http://catf.me/photos/4ef99ba09c90bd592d0039a32e32b969.jpg" width="500" height="333"]
 2. 某同学签走了
 3. 110917

  [img src="http://catf.me/photos/fba7be50bc3ec3e08e69e642177349e1.jpg" width="450" height="338"]
 4. 黑龙江的3v3不知道神马杯篮球赛正在比
 5. 110916

  [img src="http://catf.me/photos/2bc21c27535c9d499c21e93d978b96a8.jpg" width="640" height="480"]
 6. 最低气温已经4度了 还有人穿t恤......想穿秋裤了
 7. n久前下载的电影现在才看。果然我只是喜欢下载的过程吗?
 8. 110915

  [img src="http://catf.me/photos/8bf2adcb65640b34ef9da2553c80744c.jpg" width="550" height="453"]
 9. 从五点到现在醒了四次成功了
 10. 110914

  [img src="http://catf.me/photos/18590624cfde394b29b9fc33415f544c.jpg" width="470" height="352"]
 11. 110913

  [img src="http://catf.me/photos/1c7182831d566e7fb7a6e7e8ce021c15.jpg" width="500" height="333"]
 12. 弄错了一点事情:1.今天周二 2.课表不是我的....好想抽自己
 13. 看了课表一周七天除了晚上只有两节没课,这是在不考虑实验课的前提下,这是在我少选两门的前提下。这是大四…
 14. 某童鞋说他在学小提琴。我被成功雷倒了。
 15. 110912

  [img src="http://catf.me/photos/3b7436407d220ce0850c0c6294bf9ba5.jpg" width="500" height="333"] 或许下一秒一个好心的妹子会送个月饼过来...
 16. 仍然没吃到月饼。。
 17. 亲们节日快乐哟~
 18. 闯红灯的没死,不闯的全死

  [video src="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=60218473_1_bB3jSCc+D2DK+l1lHz2stqkM7KQNt6nknynt71+iJApeVgiMZIrfO4kK5inUAcdG9m8/s.swf"] 这真躲不了
 19. 110911

  [img src="http://catf.me/photos/ab4abda8752c55264ae35fba3fb90498.jpg" width="500" height="333"]
 20. 额 直到刚才还以为今天中秋节。。。
More