Forgot password?
farley
 1. 学校网站各种诡异
 2. 某些人在走廊打麻将到现在,让不让人睡了啊,谁借我个手雷
 3. 终极刺杀好心跳啊
 4. 某些人在搓麻
 5. 越来越不认识自己了
 6. 魔兽说,阻挡犯规了还投毛啊,扇了。AI说,你再试试这个。

  [video src="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=48439257_1723793395_ahmzHCI6WmWP+Eh0HTWxve0D+/cXuvDojWKwuFumIAlPE1XaapiRZt4O4izRFqwbrz0xHcZkeP8wkkR5Zatf3DAtYAoQi1E/s.swf"]
 7. 轻抚鼠标君笑不语
 8. 终极刺杀3 [link url="http://www.f96.net/flash_games/14616.htm"]
 9. 用aimp了因为有广播
 10. google maps 3d了
 11. 我需要治愈系的歌
 12. 桌面

  [img src="http://i.imgur.com/ap8yal.jpg" width="640" height="360"]
 13. 前途未卜
 14. 转 我们老师说了,才女林徽因在工科男梁思成、理科男金岳霖和文科男徐志摩之间,最后选择了工科男。
 15. 梦见奶奶了
 16. 忧桑的故事

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjcwNjk4Nzky/v.swf"]
 17. 悲了个剧。。

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzU0MzcxNzIw/v.swf"]
 18. [link url="http://www.xiami.com/song/play?ids=/song/playlist/id/8622379/type/3"]
 19. 哈哈哈

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ3NDA1Nzc2/v.swf"]
 20. 以后要试着考虑自己对别人的小影响,脾气,习惯,语言…不想让身边的人变烧饼自己就尽量少烧饼点
More