Forgot password?
farley
 1. iPhone 4S的Siri已经被日式英语蹂躏得不行了

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEyNTc5NjU2/v.swf"]
 2. 111014

  [img src="http://catf.me/photos/d0322b745f41654de42ebba4390dd101.jpg" width="500" height="374"]
 3. 屏蔽优酷广告[link url="http://hi.baidu.com/aizea/blog/item/0c19a534383dd0acd1a2d35c.html"]
 4. ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
 5. 啊呀呀呀错就错吧
 6. 听苏阳的歌想去西北..
 7. [link url="http://www.xiami.com/artist/76629"] <(=← ←=)>
 8. gfw是看见什么墙什么啊
 9. 学校好多招聘的,看到了谷歌笔试…没啥前途吧…一点不羡慕穿正装一脸自信的求职者
 10. 本来想着回来复习某课件的结果净玩了
 11. 111013

  [img src="http://catf.me/photos/b8416abdcc77c4354ce563bd83ca9314.jpg" width="500" height="333"]
 12. 有学管理的没。。
 13. 俄罗斯人民欢乐多

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEyMzA0MDU2/v.swf"]
 14. 真正3d的话除了分左右眼还应该随时跟随眼睛的焦距变化图像吧
 15. 111012

  [img src="http://catf.me/photos/a0685500ac3280b2a75bf469c01e33f4.jpg" width="500" height="666"]
 16. 翘一翘,十年少
 17. 头快挠秃了
 18. 111011

  [img src="http://catf.me/photos/b6485cadfc89b22cba74b3315a117423.jpg" width="359" height="336"]
 19. 单词终于看过一遍了。哥记忆力也就比鱼强了orz
 20. 宁波将斥资5000万培养1400名“乔布斯”
More