Forgot password?
farley
 1. 好吧 接下来的一个多小时搬运图片
 2. [link url="http://cuteoverload.com/"]
 3. 101226

  [img src="http://catf.me/photos/b39defc5beab00e8c47b4f01aecc3af6.jpg" width="550" height="309"]
 4. 浮云 一切都是浮云
 5. 牛啊

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI5NDc2NjI0/v.swf"]
 6. 祝我好梦
 7. 这有点微高啊

  [img src="http://catf.me/photos/0db4c0843a1b1a7006e06cb6e99f9145.jpg" width="640" height="426"]
 8. 101225

  [img src="http://catf.me/photos/e1ca21af9d245363181792050aa8a468.jpg" width="500" height="500"]
 9. 梦到自己一边上初中一边上大学,原因很诡异。不过大致是大学放假就在中学上课,和我一起上课的是一个小学同学,现在在中学是我组长。我把大学的书也带过去了,老师凑过来看,书很厚,不过比较简单。我那个小学同学很漂亮,长相一个可爱女生却是一个男的(误)。放学后我们一起去一个长得很混血的另一个同学家玩,ta先进去了,我一进门被狗咬,有链子拴,我退到角落它还勉强够得到,不过衣服很厚我很淡定。不忍心踹它。同学父母在,让我答题以确认我不是坏人汗。好像答错了。咬了一会儿我醒了。
 10. 我也有玩网游啊~斗地主什么的
 11. 圣诞清仓。。。(最后那个是什么表情!

  [img src="http://catf.me/photos/ead02b410a3f6669f965fb18a665fd1e.jpg" width="589" height="465"] [img src="http://catf.me/photos/f14a5d0dcf4292c931975c5699fcdddd.jpg" width="609" height="456"] [img src="http://catf.me/photos/90d13b373057f50c4aa24ee9e97506ec.jpg" width="546" height="392"] [img src="http://catf.me/photos/783f28c13423a7e57fc163e9ae1cd29f.jpg" width="446" height="475"] [img src="http://catf.me/photos/edd9ad1637f013dde95ce569cf80d52c.jpg" width="387" height="425"] [img src="http://catf.me/photos/e0040a78640e1435aa304a966f244906.jpg" width="590" height="441"]
 12. 住不起房子啊!

  [img src="http://catf.me/photos/69c56b4595c0b87b713db93cc39687a3.jpg" width="640" height="509"]
 13. [link url="http://mrdoob.com/"]很好很强大(html5
 14. 虾米改版了
 15. 101224

  [img src="http://catf.me/photos/d91aaac30734dd48570c2d5a4e60354a.jpg" width="600" height="600"]
 16. 猴哥是要让人整疯啊!
 17. single boy!single boy!single all the way…
 18. 被摸屁股了

  [video src="http://player.ku6.com/refer/_WvS_s7ND0Tuamom/v.swf"]
 19. 一段人头录音(戴上耳机先)

  [video src="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=25952373_1200214625_PEq0GyRsCGDK+l1lHz2stqkP7KQNt6nki2q0uVOgIwxcQ0/XM5GbZ9QC4irRA9kEqDhARp02cPwl0B4/s.swf"]
 20. 101223

  [img src="http://catf.me/photos/2ead0c1cea684bdb87e017a2c8076fba.jpg" width="356" height="475"]
More