Forgot password?
farley
 1. 101224

  [img src="http://catf.me/photos/d91aaac30734dd48570c2d5a4e60354a.jpg" width="600" height="600"]
 2. 猴哥是要让人整疯啊!
 3. single boy!single boy!single all the way…
 4. 被摸屁股了

  [video src="http://player.ku6.com/refer/_WvS_s7ND0Tuamom/v.swf"]
 5. 一段人头录音(戴上耳机先)

  [video src="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=25952373_1200214625_PEq0GyRsCGDK+l1lHz2stqkP7KQNt6nki2q0uVOgIwxcQ0/XM5GbZ9QC4irRA9kEqDhARp02cPwl0B4/s.swf"]
 6. 101223

  [img src="http://catf.me/photos/2ead0c1cea684bdb87e017a2c8076fba.jpg" width="356" height="475"]
 7. 为什么我这么笨 这么烂
 8. 佛祖保佑
 9. 对youku大广告出完出小广告略表无语
 10. 今天不能太晚睡 明天上午还要复习呢
 11. 最近股市动荡颇大...看来我该好好思维未来的去向了... 喵~

  [img src="http://catf.me/photos/856e40a262184accc42ba37c3c47ae7b.jpg" width="490" height="326"]
 12. 帅!

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA1MDA=/v.swf"]
 13. 如果这时候突然有人从后面跳出来给我揉揉肩,我想我会永远记住ta的
 14. 看看敌情

  [img src="http://catf.me/photos/ab2d93dfa0ff9b41d9e24276109d3afc.jpg" width="640" height="479"]
 15. 这迅雷看看播放器自动安装让我很无奈
 16. 木有食欲

  [img src="http://catf.me/photos/ea8aa6128182118875bc5b6519b424e4.jpg" width="634" height="432"]
 17. 我要闭关!
 18. 我要发粪涂墙 !
 19. 有神马好玩的单机游戏啊 推荐个 不要第一人称射击什么的 眼晕@@
 20. 我是忍者!

  [img src="http://catf.me/photos/fc3ee6c3d95eaa9aa4cbf4b37baa8ced.jpg" width="339" height="330"]
More