Forgot password?
farley
 1. 8度的话…
 2. 真垃圾。明知道什么该做,什么是浪费生命,却有意无意总给自己找借口偷懒。
 3. 110928

  [img src="http://catf.me/photos/d4a689b2d4a7dfa2e5af285a02442354.jpg" width="500" height="500"]
 4. 昂,今天最高气温21,明天最高8好样的
 5. 早~
 6. 110927

  [img src="http://catf.me/photos/8d0e8e8d492d4114134923b25b0a08cd.jpg" width="500" height="234"]
 7. 据报道,深圳十多家臭豆腐制造工厂为增加豆腐的臭味,竟用粪水腌制,做好的豆腐还要用布包好埋在粪堆里。3名工商人员前去查处时当场呕吐。记者暗访时, 一名老板称他的配方就是用潲水浸泡使臭豆腐增加臭味。
 8. 为什么教室没有人!昨天某节也是!
 9. 昨晚下雨了好凉快
 10. 今天停水停电
 11. 110926

  [img src="http://catf.me/photos/c062d69afa3edf1bf88a63512ece73e1.jpg" width="500" height="375"]
 12. 110925

  [img src="http://catf.me/photos/aaff2d70ab0a4dc208739a0f602042ef.jpg" width="500" height="333"]
 13. 玩点啥呢
 14. 110924

  [img src="http://catf.me/photos/2fe7ca667b45ae019108e87f466aaa04.jpg" width="600" height="399"]
 15. 今天天气好好啊
 16. 不要说别人的话。
 17. 110923

  [img src="http://catf.me/photos/daca98495bac1316dac1b25d01ab3fb9.jpg" width="500" height="375"]
 18. 苦命滴淫!作业一坨坨的...
 19. 人人影视种子文件公共 FTP 地址: [link url="ftp://zhongzi.yyets.net/"]
 20. 不用代理我还连不上网了<(=┘ ̄Д ̄)┘╧═╧
More