Forgot password?
farley
 1. 天亮了…
 2. 对头的童鞋打呼噜~
 3. 鉴于airplay木有桌面歌词,果断用回foobar~
 4. 又到了网速最卡的时候。看电影去<(づ ̄皿 ̄)づ..
 5. 110514

  [img src="http://catf.me/photos/8bbc8aec6eb4db896f3d8da1ac701890.jpg" width="600" height="393"]
 6. 110513

  [img src="http://catf.me/photos/47a90b0cd6d13b9ca645de57900cd7dc.jpg" width="427" height="640"]
 7. 买个酸奶大红枣味。。悲剧
 8. 我还没吃饭!下午实验!晚上实验!怎么办!
 9. 人总是最先原谅自己
 10. 是时候写报告了
 11. 110512

  [img src="http://catf.me/photos/128f2d092f60a57968c22b65b3eb29e1.jpg" width="500" height="375"]
 12. 东北相亲节目

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYwMjczMDc2/v.swf"]
 13. 貌似下载速度2,3兆的同学还不少呢。。。
 14. 考试考得好糟糕
 15. 沙尘暴
 16. 生日快乐小dew~╭(╯3╰)╮
 17. idm下bt:anyhub+torrfic+idm
 18. 我嘞个去 用idm下载115平均速度1m以上。。用迅雷最高还不到500k。。。
 19. 110511

  [img src="http://catf.me/photos/42d2eeb22730f112ece29e82b3633832.jpg" width="500" height="357"]
 20. 啊 有一个高中同学在华科 和我一样的专业
More