Forgot password?
tomdotk
 1. Retired radio

  [img src="https://catf.me/photos/ac99fc83cc35e8b6de92cbaa72e15ebe.jpg" width="1080" height="810"]
 2. AI作画

  [img src="https://catf.me/photos/d41f21673d9ae1a62165bbc1f08a409b.jpg" width="1080" height="608"]
 3. Day 2

  [img src="https://catf.me/photos/ce95d3526ab65b3eeb24c87f2c9fec47.jpg" width="1080" height="810"]
 4. Dayone

  [img src="https://catf.me/photos/a7e44db2fa5bdb7c0dc7cf4a07549dec.jpg" width="608" height="1080"]
 5. 搜了下,XMG APEX 15 MAX (E22) 用的就是蓝天 NH5xVR 模具,官网有下载 BIOS:[link url="https://download.schenker-tech.de/package/xmg-apex-15-max-xap15xe22/"]​
 6. This is end of the test

  [img src="https://catf.me/photos/8aca2a938f38c07982dc2070b9338cd0.jpg" width="1080" height="810"]
 7. local

  [img src="https://catf.me/photos/739ddcefa22bf445a5c0c641a32b392e.jpg" width="1080" height="810"]
 8. No mouse 🐁 OK

  [img src="https://catf.me/photos/618762c098c4b2f2209290e4f9f140e5.jpg" width="810" height="1080"]
 9. Retired card

  [img src="https://catf.me/photos/665cbbd7a42527ab4c1f730062609e6a.jpg" width="1080" height="810"]
 10. New shell

  [img src="https://catf.me/photos/d31fa35b45795864395d22f5fd75301c.jpg" width="810" height="1080"]
 11. Day…………………………1

  [img src="https://catf.me/photos/a22c434ba1485d0fb1840bd896fa88c5.jpg" width="1080" height="810"]
 12. Day 15

  [img src="https://catf.me/photos/40f84bb8288b30bff7a0e806ff68bc55.jpg" width="1080" height="810"]
 13. Clean day …

  [img src="https://catf.me/photos/15bb0277f3420b1141ab9c9984b0a561.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/0537d053b125329547b12de67050d102.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/846708d9d30d1d9c61e0147945b4b9ae.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/4873ac2e8908844250ef294ceb8e418f.jpg" width="1080" height="1080"]
 14. ASUS

  [img src="https://catf.me/photos/e42949531fa969afc86df52016a072c2.jpg" width="1080" height="810"]
 15. Day … 9

  [img src="https://catf.me/photos/1e0fab4cf69041d10f8a5978be5fd9c8.jpg" width="1080" height="810"]
 16. 呃…侏罗纪3=2020世纪蝗灾 悉尼山火;修改dna免疫,;恐龙大战哥斯拉;复制恐龙🦖!这是怎样一个故事呢……恐龙侵袭家园,小恐龙惨死。他们利用坏人的dna技术复原小恐龙🦖……是的,大概是这么个故事……btw,因为在小屏幕看(不知道有没有200寸)看不出恐龙有多大多恐怖,完
 17. Day 1

  [img src="https://catf.me/photos/7bf1cf365e7c027e0bbdc2a05dbab952.jpg" width="1080" height="810"]
 18. 其实我的苹果手机没有坏,只是连不上蜂窝网络了……连不上意味着上不了网,这样连上瞄饭的机会就几乎没有了……
 19. 不知道为什么,喝了柠檬水还是做了很多梦。梦见一女生对我特别好,他见我把印章随便放,就放到自己盒子里去。用布包好。这是什么意思,很性感的提示吗!戚继光在的时候,充分利用了当地沿海的强盗和流氓,打败了倭寇。如今他们不需要对抗外敌,就变成一个内患,又由于对外来人的不信任,随时会发生冲突,毕竟他们原来就是强盗……
 20. 记录一下最近在 b站的经历斑马为什么叫斑马, 因为斑马要上班。上海离婚登记已经排到7🈷️尾我三句话禁言😩问,你的那个男朋友没来那个不断刷100元留言的惊奇先生我还补了一句,真是可以托付一生…有些话虽然是一些艮,但不能乱说乱用.比如吃食啦你,千万不要对广东人说。其杀伤程度有如对北方人说sb
More