Forgot password?
sosososo
 1. 昨天在花木市场拍的皂片~

  [img src="https://catf.me/photos/e0001c9fa6bdf5d8596c1a13cc75af1b.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/430fdcc5425725685129bc183c3a4507.jpg" width="640" height="960"] 这俩颜色敲好看的~~
 2. 朋友家的佳菲~

  [img src="https://catf.me/photos/600843134b3b1cffc3366a6e75440121.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/dd1dcdb47a9045edad13508c0a831b40.jpg" width="1080" height="810"]
 3. 火锅日

  [img src="https://catf.me/photos/b8863a04d8c7f8731cd3cd34cdec9a03.jpg" width="1080" height="809"] [img src="https://catf.me/photos/4df154b1537488342b65e18a61ced2ff.jpg" width="1080" height="809"]
 4. 咦?镜头歪了?

  [img src="https://catf.me/photos/c072252c79c259d6c1ca3a8bcf0ff8ed.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/4d35e17c591da72b378e4c9bebd3d416.jpg" width="1080" height="810"] 那我来摆摆正
 5. 双下巴好明显了QAQ 不能再由着自己胡吃海喝了!!!
 6. 每次吃泰国菜必点金边粉和芒果糯米饭

  [img src="https://catf.me/photos/6312e400c2046f468b93def3b4d0ea73.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/5b6840d7e3f01e79b2449ec6def3f9ec.jpg" width="1080" height="810"]
 7. 同事聚餐

  [img src="https://catf.me/photos/710cde11dadeb6c65047ea7284797cbf.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/79802b361a62f1566e1f2ab59ce903d4.jpg" width="1080" height="810"] 吃了付小姐~
 8. 又吃了一家日料

  [img src="https://catf.me/photos/c7d7de76f4c34146f7555e2dd2a83507.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/ab2a09462fe261a57d82601952c5c90c.jpg" width="640" height="960"]
 9. 20181007早餐

  [img src="https://catf.me/photos/c375bfdb734366bae1a6a1fd3c31a38e.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6ed5c10a832e416a228184da1f3e21a6.jpg" width="1080" height="810"] 暂时是最后一次做早餐了,之后一个月我想把早晨献给书本。不做早餐改看书~
 10. 强风

  [img src="https://catf.me/photos/83c9ba02862b61e51e71bb753092e060.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/5f74e27ca61dfb7fe877ea095bde8bac.jpg" width="1080" height="810"] 偷了面包的男孩跑得快如疾风,有一个人骑着单车追上了他。
  “你这个小偷,别跑!”
  不不不,并不是这样的剧情。
  那个人对男孩说:“嘿,你喜欢跑步么?”
  男孩成为了那个第十人。
 11. jojo!!!!

  [img src="https://catf.me/photos/62cf6c96c6206ea51016eef30c6e94e7.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/1272dad13fd03cc0596924aef5527829.jpg" width="1080" height="810"]
 12. 哈哈哈就在刚才,面包也烤好了~

  [img src="https://catf.me/photos/f6c8c1a0f50d71975350f7907d336318.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/97670f2fbb21bdfd5b420e7878456120.jpg" width="1080" height="810"] 做的是快手爱尔兰苏打面包,里面加的酸奶是蓝莓味的,在烘烤的时候,蓝莓香味飘出来,太诱人了!
 13. 做了好多芋圆QAQ

  [img src="https://catf.me/photos/bf47e9d5c5a714daa04f3821e7b316d0.jpg" width="1080" height="809"] [img src="https://catf.me/photos/12533647a5aff5ceb9f028c319dc1ef3.jpg" width="1080" height="809"] 麻麻给我带了好多芋艿和红薯,正好国庆前买了一袋木薯粉,于是今天心血来潮把它们做了芋圆…
 14. 朋友相约吃了个饭~

  [img src="https://catf.me/photos/d51d2b78e848052eb133ddff4e9ce5fd.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/1f72992bf754d67ea5ccc7bfe725f180.jpg" width="1080" height="810"]
 15. 晚安~

  [img src="https://catf.me/photos/c550cced5b2f05901b85f353fdf862ba.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/9d5d0c61e87fc07ad1d72c13b9693984.jpg" width="810" height="1080"]
 16. 20180930早餐

  [img src="https://catf.me/photos/398286ec631ce634161be08c8cbacf24.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/e4c7a7771caff7a630d7fcbbe0860086.jpg" width="1080" height="810"]
 17. 20180929早餐

  [img src="https://catf.me/photos/139df00710a84c6671c8d06d09717878.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/eabf9f6ba4103593e2d2b2b1bc036d39.jpg" width="1080" height="810"] 奶油意面➕酸奶抱红薯
 18. 20180928早餐

  [img src="https://catf.me/photos/3b5d47c030d8f064fd1066096d484c8e.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/840b8362e79d5eb8a07fe0dc146cfc39.jpg" width="1080" height="810"] 火烧云吐司
 19. 20180927早餐

  [img src="https://catf.me/photos/120d6a009213ec391ee8b66412d85192.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/5c93bd62710c105e6fbf2561ff77fdff.jpg" width="1080" height="810"] 昨晚烤了一些抹茶曲奇,要送人,留下几块烤焦的和形状不好看的自己吃...杯盏吐司里没有放芝士,因为忘记买了QAQ
 20. 20180926早餐

  [img src="https://catf.me/photos/6eaee54d7ec3baae60980da06ee96a8d.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/e616a15e559f5bf2d2b60c2302bb2e9a.jpg" width="1080" height="810"]
More