Forgot password?
sosososo
 1. 章鱼小丸子

  [img src="https://catf.me/photos/9104974a54005a328cc79cd4a1c126e6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6581b7e9e1a7bb7b8685a1c17ecc2033.jpg" width="1080" height="810"] 收到多功能料理锅之后就立马做了章鱼丸子,在超市买了面粉、章鱼和沙拉酱,没买到木鱼花,只能做简易版的小丸子了
 2. 朋友们送的礼物

  [img src="https://catf.me/photos/e2f0eaa5c39b4d33f2259a443b2f3f06.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/a51f98198c0f9115ee211a884a2972f5.jpg" width="1080" height="810"] 我的小厨房要放不下了QAQ哈哈哈
 3. 布兰,是你么,布兰!

  [img src="https://catf.me/photos/88b71507369022d94e6545f28cbf3003.jpg" width="1080" height="810"]
 4. 把这家伙洗了

  [img src="https://catf.me/photos/1352bfc21b7adfaafb43e6731952b540.jpg" width="1080" height="810"] 之前都是叫上室友帮我一起洗,今天我单独上阵,发现戈多还是挺乖的
 5. 红烧

  [img src="https://catf.me/photos/85ce84ff2738aa0b32167de00fa86995.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/696c4bcb6a2500018accd9dbf053b3e7.jpg" width="1080" height="1080"]
 6. 还做了花卷~

  [img src="https://catf.me/photos/5504c6ddefc39cfe7e66c066a25b3067.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/1a9cbf06e26aa542d860666841f072ce.jpg" width="1080" height="1080"]
 7. 鸡蛋炒刀削面

  [img src="https://catf.me/photos/6fdc31bb83bb4c2687e4fff6b0363d5a.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/3a3e83b1dd871f6ad6b5ba8806ed2fe0.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/a58c38e9c73a25b41939705cd9a85f80.jpg" width="1080" height="810"]
 8. 路上拍的猫咪~

  [img src="https://catf.me/photos/c6100c0601149920f5a5f90a16024c73.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/a5668e6d88d46302abcb063c624bc45d.jpg" width="1080" height="720"]
 9. 一墙壁娃娃

  [img src="https://catf.me/photos/cb0a6494a181aa169d74da0675206bac.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/e75a716f38996b02b68644f0ea181530.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/fd7f606e9c79d44f06502b3a1a4df4d1.jpg" width="1080" height="810"] 某个抓娃娃的店铺.....客人们都会在这堵墙前拍照
 10. 今晚又去吃日料了QAQ

  [img src="https://catf.me/photos/40a203f6db03368eff56c997ab62bfec.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/2a10e383e1d35d952d508c07ab802d87.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/b468d9e9febf42a6a0e1fb2d35120a44.jpg" width="1080" height="810"] 鳗诚屋的鳗鱼饭真是太好吃了!!
 11. 清晨放毒

  [img src="https://catf.me/photos/b85b8ef5d3799583c4e9b468c855c7d1.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/4a1df72173883a5a8dea13f91ea3ae98.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/cf25271ad4f4a6ebb28a4ecd574ecc51.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/b50064b38d18ba65fb227b650fd26b52.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/a016ed521fe54c7cb748ae2a980832cf.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/9eda192bfa9058476dc0c09c7102c234.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/686dfaf464e58239fe54f41d06fc12bf.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/38cce55a5b52c77d880bf52b64bb64c9.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6fb957afd5484d7f1f6c325ee414a20b.jpg" width="1080" height="810"]
 12. 友人相聚

  [img src="https://catf.me/photos/2b8da6ffc1a4ca87294f84dda47c086a.jpg" width="480" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/6b63be64be5156e3a9bba1d8566472d4.jpg" width="480" height="1080"]
 13. 做了纸杯小蛋糕

  [img src="https://catf.me/photos/5e3d925c6534e1cea2b6ee168dccadfd.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/697d9e2a668a5e1e16aa5d25c0a05e9e.jpg" width="1080" height="810"] 明天朋友生日,下班过后要聚一聚~
 14. 乐事新出的口味

  [img src="https://catf.me/photos/1ad6ab89e2fd95e202b4205267142aaa.jpg" width="1080" height="810"] 一共出了三个新款,生梅味、白桃味以及这个樱花牛乳味,前两种上周就吃了,比较喜欢生梅。对于我来说,薯片还是咸味的比较好吃啦,甜味的呢我也能勉强接受,但这款牛乳的味道实在是太甜了QAQ吃过一次就不想再吃第二次
 15. 今日午餐

  [img src="https://catf.me/photos/83fce09b41dca87cee287f01ad361aa2.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/0c8b06bf5b0203be61a2b24c13f1a550.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6c8ada1a3e598056ae6d9fc6ab8c5933.jpg" width="1080" height="810"] 蔬菜咖喱炸猪排~好吃~~
 16. 要加油

  [img src="https://catf.me/photos/636c07bd2d133c1b1e35f96fd5b40b23.jpg" width="1080" height="607"] 最近工作好忙,一下子几个项目接踵而来,临时又会插一些细碎繁琐的任务,脑子要爆炸QAQ
 17. 明日午餐便当

  [img src="https://catf.me/photos/58b9c3fc9c447d00945cf2a225984f14.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/7b78585d17a63ba8e768b060dd1e4aab.jpg" width="1080" height="810"] 好久没吃意面了
 18. 终于出太阳了

  [img src="https://catf.me/photos/72c3a59a3b829f669ced9fa3588c87d3.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/c539eba36ea6511474472c13e87c1e7c.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/4996ba6060d1057ff10373bc3b071bf6.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/30ed0971448983eaee1d126232114e2b.jpg" width="1080" height="810"]
 19. 午餐和下午茶

  [img src="https://catf.me/photos/551fce1e5df7077a637d74a655d883ae.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/6911361133d01eee7ad1b682d3e6b1a8.jpg" width="640" height="960"] 晚饭就随便喝了点酸奶
 20. 给戈多做了猫饭

  [img src="https://catf.me/photos/553b0ea87ef991f5324602e5b1cead7d.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/6432eff9a73d601893d1dd244945607a.jpg" width="1080" height="810"] 三种肉(猪牛鸡)➕鸡心➕蛋黄
More