Forgot password?
sosososo
 1. 明日早餐

  [img src="https://catf.me/photos/4b1c30974383f56e0d27bac0bc8ca554.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/aeb68a4121809ec918b0d4d7060e78af.jpg" width="1080" height="810"] 我不相信自己能早起,早餐还是前一天晚上准备好吧...
 2. 早餐、午餐以及便当

  [img src="https://catf.me/photos/5510825a7bd429885475b36ffa1f2fdb.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/45881ce768cc0fe535d16eb89d54097a.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/f7e3c2c4e6e0e4a693389facdc02e9c0.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/81ddca176435d43affca54fd949e9f1e.jpg" width="1080" height="810"] 从起床开始一直在厨房倒腾,这会儿还炖着猪脚,趁着周末多做一点成品存粮...
 3. 酸奶水果杯

  [img src="https://catf.me/photos/3fa1496cd4ecba10c95ec90e4898b6a2.jpg" width="1080" height="810"] 晚上吃了酸奶和水果,还有一包薯片...应该算不上是一顿健康的晚餐了吧QAQ
 4. 猫咪隧道~

  [img src="https://catf.me/photos/c396ced989bfc0bcc4cd92479cb85c11.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/b3ffc30ccf26f1f544e3982b60f0b927.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/575c7d289bd96ec02a47bb5d940d1b99.jpg" width="1080" height="810"] 昨天刚被同事安利宜家新出的宠物系列,今天就去宜家买了~
 5. 今日午餐

  [img src="https://catf.me/photos/54871a28a3e12b4c42ccba89cb8fa90c.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/593dfe4a7d47bfd359d193fb1a142a1e.jpg" width="1080" height="810"] 今天做了韩式炒年糕,年糕是芝士夹心的,最后还在上面盖了一片芝士哈哈哈哈~芝士就是力量!
 6. 帕瓦罗蒂.戈多

  [img src="https://catf.me/photos/3d9ab8c02c8e8d70d5b562a8da48c0a1.jpg" width="1080" height="810"]
 7. 今日午餐

  [img src="https://catf.me/photos/a8c31170b518d35bc7d1e4a14a1a638b.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/b84e8678330568b385c78e15e5930716.jpg" width="1080" height="810"] 做了部队火锅
 8. 最近还是鸭鸭的迷妹

  [img src="https://catf.me/photos/821db4133d11946483a655575e83c3d2.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/229e8e02ea26f1c1ac5d41bec3c3f1c4.jpg" width="1080" height="608"]
 9. 围巾?

  [img src="https://catf.me/photos/5764b5fd95f42dbcdeb09d51cd535cef.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/ff6faccb33b896c2e319081710446dce.jpg" width="1080" height="810"]
 10. 团圆果

  [img src="https://catf.me/photos/b591a9cba1365b4a9700458e5f988be8.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/2656a630e20ea4b555e24a9629a5ce26.jpg" width="1080" height="810"] 和老妈一起忙活了一下午~
 11. 近期喜欢的两个毛毡包

  [img src="https://catf.me/photos/237bab519db4da82053c19e5af15fb92.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/b9fc394fdae1d75b28ddb221df3b445c.jpg" width="1080" height="810"]
 12. 顺便把便当也做了

  [img src="https://catf.me/photos/26e9d4b23a58c4456ee963f250536aa1.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/f48912c04ff4f3567648a42b885a0b06.jpg" width="1080" height="810"]
 13. 忙碌的上午

  [img src="https://catf.me/photos/0f77f28a864dbc725cee5468dde99d56.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/21a3bdc53a8ca05f27aa53b461fd4d99.jpg" width="640" height="960"] 早上九点才起QAQ 烤了司康当早餐(最近真的很喜欢司康),然后打扫房子,给戈多洗澡,忙活了一个上午,午餐都还没来得及做...
 14. 早餐

  [img src="https://catf.me/photos/ec488939a5a57d343c8b6af205254bb2.jpg" width="1080" height="810"]
 15. 久违的阳光

  [img src="https://catf.me/photos/4d727927b105bf256bef47afe13ce567.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/793e76acedf44ad28855dbf6eea194d1.jpg" width="1080" height="810"] 晒着太阳睡觉,美滋滋了
 16. 红烧猪排

  [img src="https://catf.me/photos/02bd0b40ef331d820cf4d7298c9cf75e.jpg" width="1080" height="806"] [img src="https://catf.me/photos/35eded924a8f5331399fe6966c2cc09d.jpg" width="1080" height="806"]
 17. 抱蛋煎饺

  [img src="https://catf.me/photos/f61c140abdcece8c1785dc4570ecb291.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/7793f86ebc364914242d0cb65a7a146f.jpg" width="1080" height="810"]
 18. 司康和麦芬

  [img src="https://catf.me/photos/60f164aed3cd18a45bc3dab7663d1a3b.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/24c19578b2b8f4b36cbfd9c6f55b31d8.jpg" width="1080" height="810"] 朋友生日要到了,晚上做了咸甜两种口味的司康,以及几个苹果麦芬小蛋糕,明天一早就顺丰寄给她~
 19. 前段时间去了东京玩

  [img src="https://catf.me/photos/dfa4b41a640ed4a9e4015c7843594018.jpg" width="608" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/7ba8d68613b4aceb049e386c312895e3.jpg" width="608" height="1080"] 去了七天,感叹时间不够,想逛的地方太多了……
 20. 烤了一个大号的苹果肉桂马芬蛋糕

  [img src="https://catf.me/photos/683f40b3f75934fe25a82e5dfd16fe7d.jpg" width="640" height="960"] [img src="https://catf.me/photos/b14847dcb44176783eb756fbe971a33c.jpg" width="640" height="960"] 明天带一些给同事们吃吃~
More