Forgot password?
koyomi
 1. 图书馆看一天书效率比假期一周都高……ma弃坑以后世界都安静了www
 2. 正宫怒扇小三、尤力大叔的表白XDDDD

  [img src="http://catf.me/photos/1c7805efb4c52f4d74cf413341f60cdf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/32a30347fb13db2b658570f80ab2da69.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ebccad2d3fa63f46cf29f4535d72f786.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/cbea96d8bf8528f80fc9ccae6b53d028.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/42b8d48c8ea5934687718f58987c693c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4fd3931cba4335449f85ce5e649af4e6.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/930e7cc37da73e92196b831a418fb355.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ab9f7390ab308b4781353b2eaf3bb165.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/eae06a5c6d0ea7e88beb76b563674e4d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/99a868a13490a52982aa7cc18f83a8df.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/32fa63252ccf597bd4910c4402e4db8a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fc10062bca36d46feaf72d2bb4dde0ca.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fee9883c7f93407ca2fca57deaf57586.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e035383c5e5ac4345231218a2d3abd68.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d7f97fa0360e0dc3e7681561c08ffd14.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/574d5436049a0f55df0cf0ed14ddd61e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bbbf9d832569dfa5a36b634d6e8b917c.jpg" width="640" height="360"]
 3. 失落的小忍也好可爱……

  要到倾物语的高潮部分了呢…… [img src="http://catf.me/photos/40d205f2b54cedc13a56063224405034.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/86a0be3f3cf020376a7ec267a9ce6270.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5a2f783e7b98891247ad52cc886ac513.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/6207b877fb9846477e8a47859f706f65.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/68916d64f096a54dbb7443d5a581cf96.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b1c0ef0c4291e48a0d2cbd1dc75254b9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b271479388b1409023da4fe57badd748.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/de5bf36e71d3b53fb6dc86a087c020b6.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b22a0bd9b3f636eb50c32977b6b51097.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0acf13e26ce1cf129de0bfd6e833d369.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7d73ed4077e66635812acd5398a4b762.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/69cc779a4fcd828f9f4c026bdac19a11.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fefcf73dae7d4b1def66615a2d30fe06.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4e48174de34c1415d3e2c36983a24602.jpg" width="640" height="360"]
 4. 嗯……硬盘出了问题……祈祷是线出问题盘别跪_(:зゝ∠)_
 5. (* ̄ω ̄)

  [img src="http://catf.me/photos/8d89eb44884c9359546ae688bbfadee7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d3fb30de69f4b3b8a565c7d420ea404d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/97c5ac0bbc8044cd055189cf9332e7e9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ad013cb935fce254fc7b5dbfced58242.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/837df2f217090389e9c48435a013d815.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/44018fe3850608d87d87edd860320eed.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ff06c9a15049149e13c5731ecce5318f.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c37f20e3dd3d480dd1d72cac345e14f8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2f6661ae3adcefe42bcd69fd456f5f95.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0fc54866c37202711bb0228fa0e18894.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/388957b310cc153bd8e48e3255182a85.jpg" width="640" height="360"]
 6. 就老实的交出你的女儿吧= =

  [img src="http://catf.me/photos/3ca096410a5b00c6de4781a97a8d9ebb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d9ac2d16b3ed5094e78602869cda8414.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f7d2b7a4f0955f3c8302a4d7bd5611ba.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/9e87636fc8c7e813f3f1b424abda39c9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d18a62801bdf54a8fc173e8e17ea44eb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/959f44906b1d9d47c168d061033d1ab5.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0f9f76c7b5c1deeddba1cac40219f2c5.jpg" width="640" height="360"]
 7. 没事闲的又把7月弃掉的蔷薇少女追上了,感觉挺一般的……为啥会火= =
 8. 黑道圣徒4通关~ED合唱满满的爱(* ̄ω ̄)
 9. 头疼感冒腹泻发烧……我还能活到考研么_(:зゝ∠)_
 10. 黑道圣徒4快通了(* ̄ω ̄)
 11. 赤松老师的新连载居然是接着魔法老师的设定画的……虽然是几十年后的故事,老师求告诉涅吉到底娶了谁……
 12. 史塔兹你不打算负责么!

  [img src="http://catf.me/photos/c3adddd903a1efa91c7117bf40b3780e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/225f1a2042458b1a6f2fd8e43811ddbe.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/55a162dbf7d0382de55322a0ac56d585.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c09db65d58123e08221ed863778546cc.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e841aa790d76ad2b752ba6291b865367.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/58b1b67bc0c86176185e9de46fb4bcaf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/233e3d6f1af6888b1d7d5cda5e3d9941.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/a082f2c9d032a24ca4b4d87f3f14f525.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b19c15ead5ae3fa200936e168a7eed25.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/97bdaa08b994c368776525aade81920d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b092ba772edf158738e0423e5ddfbc90.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/26442ce41965f238e99b1fc4e97dff3d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c22acad4b7e601f58eea95eeea41600c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f3daf104e1b23fa1ae674bac602781f7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d834b22b5e63cc6037ddb996af7472ab.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7d8211fe22c6abffad95b9517efc9e93.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/db2d9026b66e455f7c4ed1b18edc15be.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/af661d939558746ca4b40175eaa215cf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/795c16002e6f6c992f7803fa1c8c6d72.jpg" width="640" height="360"]
 13. 2ch这么一黑,天天对喷的11区网民可以出门约架了……(杉井光老师已然作死
 14. 不能再睡凉席了……浑身酸痛一整天……
 15. 玩了一天……到了晚上突然浑身酸痛的累……萝莉的星期天没怎么截图就看完了_(:зゝ∠)_
 16. 哎呀 小忍真是萌(¯﹃¯)

  [img src="http://catf.me/photos/ec6fa931ad6b02b79e56d30176dd6e61.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ce8869cb21f2e10145dbdedb2836fbd7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/640107dca4808bfa3942f26d9eed4032.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b493c98e28eb9b67eb523792221cdcff.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/34c5c214f393977aafaac2f588a140a0.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0bb8cd0ccb24a8a2b96757af2ffc9009.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/72d853098b791f8d5ac0ac954d8ee95c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0464080b1b4853c1f6f0b8a35f25cc2b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/56aff37213484235ca74b67b31b7b93c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fd8004bbcf980d85f2d1a41f3497be27.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/6fc7bfe57e1dc5c8ca0f3fe843c4b9cc.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/6842958a23a2f9c6af070eff482d3555.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b323bf00b55f8a60873727acf4d8caff.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7de76e5926aed2f59642f8fb63fe2e2d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4ed2e39dc769c96761599230e306a72d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/cca0fdbf075f1e1234d281757c7c1cd1.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b9f9868723624fc9fedfe4ff4044f8d4.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d3eecacea20213510db41099c02eaba3.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/827051c1201ed0ba076b6bffd22c9910.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/45dc30c8e9ca2365043931a27322b461.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/85915689bce4526b25806f2b6bd02c14.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b7503674d7684d54b40009fc65fff45d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/24be281b24c8d6b76e2212287e2023e7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/20b5c5dd6ca21d74fdc47f0e198a1900.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d595d3246d4b718e1c5838b143d75285.jpg" width="640" height="360"]
 17. 开始玩黑道圣徒4,只能说是更夸张的3……与3代重复内容太多了
 18. 泪爷收了这孩子再把初春娶回家吧!

  [img src="http://catf.me/photos/1482fbebdaa2121f46e158e6961139d1.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5cc398da9dfa5646a03bfe469fff5436.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8ddc0773b596d875986dc74a1e8049ae.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8e74f735cf256eae1b6a9a6ceee0ce67.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d29ced3e41e2bc4e095ea7bd536353fb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/d677f65e21ee2fb98225918f4a3bbef3.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/158d448d35767ac6f1f9e98b62e48d2a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/878401273114f62085ff2150cea8a9b3.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7df6b5d0c41d9bb4b6599372a466dafe.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/aaa1e35b008d409f74278fd34ea86242.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/611f6ebcea11bd16c2f201b6a4394eac.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/27caf6a3425bb920d32b6635bcf367b7.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f783e551db1f625574eed596390dcad4.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/38c8bd6fe4774ef3125b65cedbe3efa0.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8d81fd0276615b2b7a4434c6d0558594.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/57cd50ec68ba666a25553ab5652a82a5.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/9a39c83d82c66e0fa1cd8b9529164320.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ccc0c83d76895b066aa325775c7a6b7a.jpg" width="640" height="360"]
 19. 昼夜温差15度了,晚上终于能舒服一点(* ̄ω ̄)
 20. 哎呀 今天盛大可丢人了……ma从中午开始服务器爆了维护直到晚上八点才开,开了以后基本不能玩……盛大也有捉急的一天
More