Forgot password?
koyomi
 1. 下话就完结了_(:зゝ∠)_

  [img src="https://catf.me/photos/385f3c43ade84007dd314365a9054152.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/02ccf855fcfcfa176436132bcb3e6fb4.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/9640b6a256e77b30cd6c355d1b698da6.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/b8402231a51d31df00bc3b0f5a5e48de.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/610873d7a8b1a6cf263aa6508ffd4082.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/01c3d192b49cbffc2cfb8442eee4023c.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/e26d50e2342cd2f4537f66bd3f4b9191.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/c073cf420cee53646cc7740d38d3204a.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/766400e431a66d69fa2c7e9fd1071965.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/a7784c3ca4c69624f02bd74e25da0a9c.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/0ea6ce1265b4884cd051bbd4c751de93.jpg" width="640" height="360"]
 2. 最近又是到了不想看番的时期……又随便找了个日剧看,警视厅搜查一课9系,这剧的剧本跟一般的刑侦剧差别蛮大,每集中间都会出个逆转(・ω・。)
 3. 本期lying man依旧高能……如此欺负酒神简直不能做朋友了233333
 4. 白夜行的日剧……这两天看了三话然后去看了剧透,呃,负能量太多了……
 5. 昨晚开始读言叶之庭,小说的叙述形式居然是多角色分述……这样把每个角色刻画的更生动感觉也很棒
 6. 逛了逛贴吧……感觉自己的噬神者白金无望……
 7. 发现最近舰C给我的全是负能量……弹性难度真差劲啊凭什么等级高就要难度高啊吔屎啦角川_(:зゝ∠)_
 8. 昨天晚上开了个碎片整理,到现在还没完……
 9. Dr.伦太郎就要完结了呢_(:зゝ∠)_
 10. 战争游戏只能等下季了……

  [img src="https://catf.me/photos/8d84040c33f975ea90a5ef16f904d511.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/f035b62dc06a89af3133fd621366a565.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/817e20c7ee50c8d39d9c29b72f51e1bd.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/235323afd4eb1fd296c746fa9232e998.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/07d4f0c5a6341e73e6495aa0e88f9ce9.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/5018eae7404fe2220ff35ad248f8563c.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/50f34bcf6d48a2d49a287af85e412c9e.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/595f5627f93fd7631b95c307d00e9bc4.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/154c2b7b89e0f7827693e35b6f3eed72.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/8f7b365b7598a57a2abfc0aad464ae8a.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/b3683cf6d9cbfe5d7c1ab21e8504215d.jpg" width="640" height="360"]
 11. 哎呀 去超市正好赶上蜂蜜蛋糕出炉,真好吃ww
 12. 昨晚读完……真理亚和守真是惨……
 13. 于是昨晚并没有读完,估错剩余页数了23333
 14. 看进度今晚终于能读完来自新世界了……
 15. 最近被低能需求队友搞的好累……好想回家……
 16. 试了一下GTA5,这4年的破电脑居然还能玩……不过全是锯齿还是算了……
 17. 毛衣果然出现了23333

  松冈君想偷偷开后宫是不可能的!23333 [img src="https://catf.me/photos/4f98a2f0a6dae42a0ce1a95650f386de.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/96b893d21ed1a4a8f84d0e4260b85edd.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/43c49d5a9deda1be53c71005e222d224.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/a46950a6be21d6e1e174d794b383fc48.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/948f4beb0df872bcbabc08ddbad76d0b.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/f006e7cac66535661186c48dead1f141.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/5109c4b1a75862bf5c6be6f8eb9dbc00.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/2d64dc85b4fb5b0ba33b19c13bdd8261.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/c09ab73a717ee78d4e3e68ca6a376bf0.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/f33cafd2c2175a2495a986b24f4b0fec.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/56dec74058dc899b10e863109e25ccce.jpg" width="640" height="360"] [img src="https://catf.me/photos/687da6d81e8e361bcccc0ba584b92792.jpg" width="640" height="360"]
 18. 下午溜达的时候给BOSS打了个电话求涨薪,BOSS同意了,开心www
 19. 赛姐美(¯﹃¯)

  [img src="https://catf.me/photos/71c284eb52df80d0cede068379c8be63.jpg" width="640" height="853"] [img src="https://catf.me/photos/169e13466eabe3af8ef0c6d05ad7e6bf.jpg" width="640" height="853"] [img src="https://catf.me/photos/26dde45b0f59021968330fd9165879b1.jpg" width="640" height="853"] [img src="https://catf.me/photos/6a122ee4e4cceb2a7db9a968c86219bf.jpg" width="640" height="640"]
 20. 明天就要上考场了好紧张_(:зゝ∠)_
More