Forgot password?
koyomi
 1. 下了个英雄连2打了三关,毛子政委说的话果然是要么干要么死……= =
 2. 一门考试老师时间没定、还没给留联系方式、考什么也没细说……真是作死(・ω・。)
 3. 咳……爆了粗口不好意思m( __ __ )m
 4. 哎我艹艹艹艹!看到盛夏最后一话准备放点眼泪的,正要看到泪点!TMD进来个要作业的!去NMD作业!滚!老子纸都TM准备好了!操你妹!
 5. 开始重看《在盛夏等待》(* ̄ω ̄)
 6. 终于接到魔禁的剧情上了(* ̄ω ̄)

  [img src="http://catf.me/photos/9d0c76828783dbad84084228ceb97a98.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fd70dabe27f6ee391af2ec23fe33b744.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0a3e51704774878b288e592e95d39cf9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2f5b5d084183e84f8cd0abfa3116f68e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/feb4a8fdaf50bc1fae896688164f251d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/83d8fa9b062ff6700c80e92256607e2b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f9dfb84daafb636007ee8dc672653fc2.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/832bf1f698c2c11a4cd6c7d588ada7b8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7f6334e2a5929ea9255a151bcdde8bbb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/94da4aee8fe387fbbce9c9a0c344e9cc.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/9725022c7c72ca4724a2b5c0fee1fd71.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/40725c169e22c0f06863ddeb1b90ee3f.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/9fdb22e6c7716d77a214996316175e7b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/99f1f122c451757171c265b9eb049132.jpg" width="640" height="360"]
 7. 冰果重看完毕~最后那段晦涩到死的告白真是太有感觉了(* ̄ω ̄)
 8. 邻座的怪同学完结~坐等番外连载(* ̄ω ̄)
 9. iTunes备份神烦= =
 10. SP作画都崩了……

  [img src="http://catf.me/photos/001ae173143ad890d2356a8d53467d66.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/a2503031e1283acd0a646e3c93b89ae0.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/0c2656385769f9c41ba94bb5b38b5b91.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bee50aeb276946022c2f50e48017b21c.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/bc58c3c60932b2ee6619e93d21d52cf3.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/e992955e333023a15584268ed09b3b0f.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/c3c36525f76ba06a03a3441397c9a106.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2438740b696080bbb09db876aba85f0e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/81c5ca00c861005f06ad2b1885001d70.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/ef7e970a324b0ea2a8314787496b9539.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/f54fcc22af447f1ed72fabb3a082c993.jpg" width="640" height="360"]
 11. 勇者开始立旗子了(・ω・。)

  [img src="http://catf.me/photos/c3afbf9507a37d0ad7915c128277cae4.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/17a8fc2bdc5fcd293bf02e5458a76067.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/051b12c411188371352b06a4b1e74315.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/a7765a139d86d249d31dcdddeecf47eb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/63ac7d36e20ea16898252dabbd6b94c8.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/1bd71d9d9240a4a0ee0519b0e3549447.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/59c8495ab790acf075dca17ef3439f08.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/fd5035604f74090f63c18aa278d3834e.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/778d29f58572d870365288aeb0184563.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/985415d4728b46f1186c1124504e1398.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8fbefc7f358ee3c2cf1322a917a2c8cb.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/b87e813120c427db4686d3b3a62d1b9d.jpg" width="640" height="360"]
 12. 一天补完了食灵的漫画,又有把食灵零看完的勇气了(* ̄ω ̄)
 13. 伽利略第二季补完了……一季补下来第二女主也不是那么讨厌了(* ̄ω ̄)
 14. 学校有钱到给教学楼配自动贩售机也不给我们装空调(* ̄ω ̄)
 15. 电脑放在边上好热……(・ω・。)
 16. 和别组找的往届文档一比,自己几天做出的东西都想直接拖回收站了_(:зゝ∠)_
 17. 累……重看一遍冰果吧(* ̄ω ̄)
 18. ……原来吉河美希是真岛浩的徒弟……画风还挺像的(・ω・。)
 19. 补了《山田和七位魔女》各种kiss也好有趣www
 20. 有了前两话再来这个就是折磨啊

  一点都笑不出来啊(・ω・。) [img src="http://catf.me/photos/d50d82efb62ca569f66bd4b32f4efea9.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/7a4a5272545382fbdbde49cb7c32e214.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/8815f4b465e37d8454634ed7d0d1fb2d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/df40c877ee2f71c4e4d43e7e30dfb01a.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5e12599516b42d9c2abf607ad8bc1b0b.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/5fec7e70f19d2d7c156267d7929c0b82.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/2bf8c9316b951b360590a7eb508d4a87.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4501e11cfe5cae55ffca55e12f4428bf.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/4522e64e4e33360918c458441b67f22d.jpg" width="640" height="360"] [img src="http://catf.me/photos/adee746233f3209372f0581c24381b77.jpg" width="640" height="360"]
More