Forgot password?
w2jmoe
 1. 现在的你们是最美丽的!—— 2000年电影《无声的河》,感受美好、帮助弱小!... :q

  [img src="https://catf.me/photos/4d8f7787bce034d70d9bbf2d8b3e186d.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/b415f1fbd93f964397acc2b0557bf2b7.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/56eed59cf508abd53b872e0439b98558.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/7f98175060c6439ba0e991c2b5a275f4.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/d22dd2974d6e43f9182df375612cc24f.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/0e1e9faf56aac74fa3db034e1d1a6c97.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/9ba3c9027d4dcd25487beeb930a17065.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/2029cf1787cf523bec67bd2887ae4e87.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/93e32425798f1d6f44d3317e4356e363.jpg" width="1080" height="810"]
 2. 收到了一本21年前的书... :)

  收到了一本21年前的书,里面夹着一张21年前的读书活动书签... 不知怎么的,我觉得这一切太美了... :) [img src="https://catf.me/photos/bb9a09e1849710b72d38dcbf93f8d364.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/65819ceaec09fe1ce71cc51551653f38.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/0aea9ecdbb851db34e73a2ffede10e3f.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/f194e5b96146204ba537d2a13b4a1b39.jpg" width="1080" height="608"]
 3. 请问你喜欢宇宙吗?——

  【我以前一直不喜欢三次元异性的理由】人们从不问为什么,以及您真正喜欢想做的事——[link url="https://bgm.tv/group/topic/364976"] [img src="https://catf.me/photos/a31a1aa4170d1e6faeb584657358ef58.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/f1e3716554e6b63fa762ebc0026fc631.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/c1f6c5860c8b9abecc41f1e9f896a476.jpg" width="1080" height="499"]
 4. 【好想全部吃掉! (๑>///<๑)♥】当法式裙遇到旗袍,总是忍不住想多看几眼!~~~~~~

  [img src="https://catf.me/photos/f8da4350d5e5547d48fc80e9f5311fd1.jpg" width="1080" height="1668"] [img src="https://catf.me/photos/74f2d19cf30ddd24039c2d5e400ce435.jpg" width="1080" height="1615"] [img src="https://catf.me/photos/1bae6452d5a940b72fa266e36021846f.jpg" width="1080" height="1392"] [img src="https://catf.me/photos/3901f4e11d4fee62775afe2b1d7ab27a.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/db41b38cefc6057f832aaf40dd1ae296.jpg" width="1080" height="1323"] [img src="https://catf.me/photos/51a64ceea96872aa7e8afbd4b55fa14f.jpg" width="1080" height="1624"]
 5. 【好想全部吃掉! (๑>///<๑)♥】当法式裙遇到旗袍,总是忍不住想多看几眼!~~~

  [img src="https://catf.me/photos/d26708076bb05c90b83fec527a99c373.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/be522377b0c7a9e21966d6fc7d99cf4c.jpg" width="1080" height="1448"] [img src="https://catf.me/photos/d135f4d6364411755b8115410688f037.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/c8cd995acc59830e72d8acb6f736384d.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fd9430d1e0c6ef702945776ad0d15af3.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/1dd16dd7c9b0cc2d97773cb7e22dc149.jpg" width="1080" height="1452"]
 6. 现在的小孩好幸福,有这么多好玩的!~

  [img src="https://catf.me/photos/7c1e4bcce29b53cfe1351ec6443baec9.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/238a613b12103fdf93059ad2fa4b25e8.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/e6c49f7babee5be94b35d7e911dad781.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/18ddd63a4b7e0b7b577641f9d57c39cf.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/96458c193ca6fad29fbd0e073c942269.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/88d06c06bc261a954e0c83811127d30b.jpg" width="1080" height="1080"]
 7. 【因为有你存在✨】终于收到了猫耳初音手办!... (>^ω^<) ♥

  [link url="https://bgm.tv/group/topic/364914"] [img src="https://catf.me/photos/1f2279602f5743bd43532c7a4c9d536c.jpg" width="1080" height="505"] [img src="https://catf.me/photos/55e1029cf902757f263224f335128bf7.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/859202650a2eada6dbdc721a5ad2c609.jpg" width="1080" height="499"]
 8. 표은지(Eunji Pyo)你跟我说这是88年的!?女孩子30岁起才是黄金年龄好吗!... ₍ᐢ⸝⸝› ̫ ‹⸝⸝ᐢ₎

  [link url="https://bgm.tv/group/topic/364830"] [img src="https://catf.me/photos/bbc99c6363a3d5a04d9a6eb3c8222fc2.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/6a384cf6db3f322ec05a8baa2084da8d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/c7757fe9d2932051b0712029b767f349.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/b7bbce47e06777dfc31376fa0b0c681d.jpg" width="1080" height="608"]
 9. 嘘~ 该长大啦!...✨(>◡❛)

  [img src="https://catf.me/photos/0ff1e6a85f2b0cdde98b3d8bca0b8541.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/b1c1cda4c3c02ea7a83c0a53c65a699f.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/0a0bdfe9110b5b655307841bf7ae7731.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/c9baeb23cabd529b6d2cdc386d282c7d.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/8fbe32baa1b47758a4aa985f6383a159.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/1be2d15d70ba32d4cc9ec134386623f6.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/d6ba97577a90262c467583b5e9be2291.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/6735a13da0076bed3d0ce56045dfcaeb.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/975f25a3f35ca4322d8520aa5734ca7c.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/6fc3dd0c1f51e4704a7e41148183af8f.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/5d8bfc89c3e4ea596554e0006b69e475.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/8c71457bad422b45e12d9fa863df7da8.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/e65bef0173ca9b46b9d85fec5abd090f.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/588f0044b5e9b806ed3d7e548669ea85.jpg" width="1080" height="459"]
 10. 总算好好告了个别,谢谢、再见了银魂!... :)

  [img src="https://catf.me/photos/50cdba66886b7d107e4193b74d0d5f15.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/deb6dc4764eb14a662c6770ddd06873f.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/96dd0fa145dfb8ae1202aa636190dd4f.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/145b8d894f1c30a67c3a944d397dd57b.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/2c18873e71fe5f9cc6e863d1d86101e6.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/2b35e459ac305ce364d66185eb82c1fb.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/9486461bb2d0d3970ecbaae1c1808329.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/664c563f877d849e3b53c8c66240b55e.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/626ea92165208779fec178b780268c9c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/7ef3a3e8b5932e27d54d676fefff76c8.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/27058086e706a5bfb8cadd03349b8723.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/161665c0b8298dfcca99d24ae8c858b1.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/148c64323074ad7ff2d0061c0af64879.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/3071298de3ff1273ad63c3308f441d07.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/724f05e101a360ba0389efaee4875622.jpg" width="1080" height="608"]
 11. 【Bangumi在手,天下我有!~】终于收到了心心念念痴想的夏日纪念水杯,开心Joying!... Xq

  [link url="https://bgm.tv/group/topic/364655"] [img src="https://catf.me/photos/f36778687a8f86f47a38af47e7ad3249.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/a2a5dfcd831a11ba825606318473d3c8.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/4443b95d8d247fbb6f62f9e01fd8418e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/402235d486a85995de0429f8f86adff3.jpg" width="1080" height="499"]
 12. 魔卡少女樱,YYDS!... :q

  魔卡少女樱YYDS!本来打算先滑冰去的,结果意外发现居然有Sakura的展出—— 在画廊里漫步走着、听着以前做的歌单,伫立看着一张张漫画原画的场景,感动!... (⁎˃ᴗ˂⁎) ♥ [link url="https://bgm.tv/group/topic/364624"] [img src="https://catf.me/photos/ac71e879b87724a523f0d99d7e655307.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/3d2ee1f8f960aba51cc58b5e571f290f.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/f717f387dac51565349aba05e44d58df.jpg" width="1080" height="493"] [img src="https://catf.me/photos/54dc0c519c1db70a42586a891f5bb5f3.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/982d764873030df56c21cbb96bd29c49.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/ef336d045a906f29050958825240709e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/226130cbc373c99aec8cf8212de989b3.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/9c5c9138c70182144bd8a5ed0fbc879c.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/6d8b00fb3c33070c70913fa32d949cad.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/a8800726e77dacaa490a95440d7489cd.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/03c4445727ce7fd3e0702bd6c3d95ffc.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/b7b1153bea80ed5ecad0be55095ccee7.jpg" width="1080" height="499"] 话说脱宅几年了(近几年就只追过JOJO),根本不知道这个展出,或许这就是缘分吧!... :q


 13. 终于做到了!跑步横跨北京四环!一路上遇到了很多美丽风景...✨(>◡❛)

  [img src="https://catf.me/photos/d45c008eb2e63e65abe0c2dc7d6666a8.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/dce65da1e2e7c89ea23bf8609b2bfec0.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/efe3d35ae30577d99aa4b696db9a8485.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/ff08a122b3097cee32be1683d4f50528.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/c70869cee1fe6bbb33be0eeaf8859d6e.jpg" width="1080" height="2338"] 最初的10公里是坚持... 接下来的5公里是折磨与考验... 最后的6公里是新世界与走走停停... 北京,你真的很大!—— 期待邂逅各式各样的人们与未知可能性!... :q [img src="https://catf.me/photos/9dab5c0b9f8d5a72b380bce22bb9a0c7.jpg" width="1080" height="2348"]
 14. 下雨的夜晚... :)

  [img src="https://catf.me/photos/d2c641baf93a956954f725245c922ddb.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/ed66857d0cee70e68eb3a1d440fffc6a.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/0d94760c3b567d6c0a2b398e392464f2.jpg" width="1080" height="1920"] 走在下雨的夜晚道路上,感受砖块、泥土上一步一步的真实感觉,不断缩短回家的距离...
  道路上反射灯光的积水上弹跳的雨花映出了点点涟漪波纹...
  天空不时的阵雷连结照亮着整片夜空,巨大的能量产生又消失。

  笔直的公路上擦肩行驶而过的车辆,车里也许坐着隔着玻璃看向天空的少女...
  穿过降临雨水,天空云层上方飞过的战斗机驾驶员...
  也许我们从不相识,也许我们本来认识,有着友情感动与回忆,只很久以前在另一个世界,另一条世界线里。

  听着音乐的遥远遐想,哈哈哈!... :q
 15. 想要听着喜欢的音乐,躺在这里,静静流淌睡着... :)

  [img src="https://catf.me/photos/277df50508c54825a925092132198235.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/6e8162ea876cb137b3026d902d2c0dba.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/fa8ccf0e112885fab64812ef40db7fb0.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/f1b3397b8a5e18b9e2bafe1ed708d18b.jpg" width="1080" height="608"]
 16. 谢天谢地,可算是放假了,来北京三个多月了,也不知道该去哪里玩...

  早上去医院复查买药又花了376,医生说鼻窦炎好的差不多了,但咽炎还没完全康复所以咳嗽,山地自行车骑行来回13公里,完全不够劲儿! 时隔13天的休息日,打算骑车在北京城转转,骑车去西单看看,多探索一些有趣的地方! 北京的老铁有什么推荐的地方安利一下哦!... #感谢辛医生!和护士姐姐   #山地车骑行   #目标是100公里! #北京骑行   #小杰与小吉的旅行 #Yeeeeeeah!~ [img src="https://catf.me/photos/33d915525b542147b0175a4ebb8faa8d.jpg" width="1080" height="1444"] [img src="https://catf.me/photos/afa132b98abf73b60a0402bc4ddabd52.jpg" width="1080" height="1442"]
 17. 【Run!】我想要这样全力活着!——

  [link url="https://www.bilibili.com/video/BV1Fy4y1g7Pq/"] [img src="https://catf.me/photos/e9d852459e5c0a96aec73c3eebcfd8c8.jpg" width="1080" height="584"]
 18. 想要回到17年前那个无忧无虑的10岁夏天,充满友情、冒险、成长与爱!...✨(>◡❛)

  [img src="https://catf.me/photos/37be9f31ddf9fb42453161f18556cc70.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/f0e439fade08db1f61cdc264f9f63e71.jpg" width="1080" height="608"] 今天去电影院看,全场居然就我一个人,简直不要太爽!—— 整个人哭得稀里哗啦的(一包抽纸没了)... 回到小时候,还在世的奶奶,和喜欢的人结婚,保护自己所珍视的事物和人们... 这是我今年看过最好的一部动漫电影,想要回到17年前那个无忧无虑的10岁夏天,充满友情、冒险、成长与爱!...✨(>◡❛)   力荐《哆啦A梦:伴我同行2》!!!—— [img src="https://catf.me/photos/72d841c859087a740fb0845876fc567c.jpg" width="1080" height="1533"]
 19. Take my money!~

  [img src="https://catf.me/photos/15c5f3322d2ba27a3fe5c1a8e33e9c53.jpg" width="1080" height="608"]
 20. 那是一场... 花瓣落雨般的舞蹈——

  [img src="https://catf.me/photos/3ae761ccc8f24dbfce2773f2cacb2515.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/438018454e614562511139a1b1a14e66.jpg" width="1080" height="1925"] [img src="https://catf.me/photos/63457489c2088ec6dc8e02958823909e.jpg" width="1080" height="608"]
More