Forgot password?
w2jmoe
 1. 【HICOOL!2022】期待到咬嘴唇!... (⁎˃ᴗ˂⁎)✨

  [img src="https://catf.me/photos/5ed4c6a8bdcac84db4ff8375475d3ecf.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/382628c0f9e3730fed4829f7f812b0d6.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/18fd475ece938a1f4e8eb51ef110cc50.jpg" width="1080" height="542"] [img src="https://catf.me/photos/6e912431832c6ba34358f200fbe52536.jpg" width="1080" height="2338"]
 2. 【Owen Gildersleeve】太美了,Baby!... (๑ºั╰︎╯︎ºั๑)♡︎

  [link url="https://bgm.tv/group/topic/372221"] [img src="https://catf.me/photos/50ac8c357a30d1d834da3ae57017c098.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/c4ea6e1335cb66715239c180b01e5d12.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fc6e5640107cecd781ee1480af5321f0.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/fb9266cec0a38cee6d73fb553327d7a5.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/91b4e9d4f0b3bd2ab968bfb79c5bb4ac.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/e3e1fff1e7ff62410dc130ff36d8cda8.jpg" width="1080" height="720"]
 3. 理想现实一线隔,心无旁骛脚踏实。 谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。

  【施耐庵 - 水浒传】 莫语常言道知足,万事至终总是空。 理想现实一线隔,心无旁骛脚踏实。 谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。 花开复见却飘零,残憾莫使今生留。 【译】 不要说什么“常言道:知足者常乐”,所有的事情到最后都是虚无。 理想与现实之间只有一线的距离,想要跨越这距离只有专心致志脚踏实地的努力。 谁都会遇到暴风劲雨的情况,只有坚持到最后才能等到乌云散去,看到明月。 花儿盛开,再次见到的时候,却已经凋谢飘零,不要让今生留下了残存的遗憾。 [img src="https://catf.me/photos/a60159cf33e4fdfa3dd7d4f7c6244d60.jpg" width="1080" height="711"] [img src="https://catf.me/photos/7bb6069bc4cf9138de112f7bcfb6423c.jpg" width="1080" height="609"] [img src="https://catf.me/photos/66cc68dec1c07bb0ff6a270955d78c6b.jpg" width="1080" height="486"] [img src="https://catf.me/photos/511e4324981153368f3ebd78bb4ed69b.jpg" width="1080" height="663"]
 4. 【 🎐🍨🧊 千与千寻舞台剧 🎆🎉🥳 】“ すごい名前!神様みたい~ ”

  [img src="https://catf.me/photos/0c77731fd3ddb65a2a33b1920fa40dd5.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/679525da7f4fcd448f519c2d5afaf114.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/aa025f433d2d8866c7bba284c4a29226.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/d682ae9b07b8f05a73670a3abb9b95ee.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/f60a0d8d81abe88081a387964d06340d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/0f1b71f52c54e383271b1ffd65c77aa5.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/5146565cd0e8cffc4800ad0175824b1c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/cccc2587ed6eb49fca09a0a405bd8a9c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/aba0a1a351af493c258cfee47b6c680a.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/4b94a8640cf9ea232bc2d266927457b0.jpg" width="1080" height="608"]
 5. 🌊🐳🛫🚴‍♀️🍉🍹🌞 220728:来碾水潭呀!~

  [img src="https://catf.me/photos/60fcf55794482a60179bff40a1198834.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/a5e436f4a5053e5dfd6981b8d2774403.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/c1f1cb3e810615a8fba0dfeb5b20a99f.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/9de3ba48572f21d7addad16c25f7b6c1.jpg" width="1080" height="499"]
 6. 颤抖吧人类!... ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

  [img src="https://catf.me/photos/50aaf46e1ba85c533393b5137687f9ef.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/7ca45c7c0d6520289d911fde95593572.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/b26bd778086539d9f8126f2b9e5d8e90.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/03c8e277c6d234c8f342e36e5e418ee9.jpg" width="1080" height="608"]
 7. 没有肉!... > ﹃ <

  [img src="https://catf.me/photos/1426d4650b4b4248f642350c4aa96b1d.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/b39f04289c0bcaf397147b9081a171b2.jpg" width="1080" height="705"]
 8. 【全网唯一中文亲自体验评测,Raycon E25 🎧 🎼💗🎸🎹】超乎预期,一款非常劲!富有能量的耳机!——

  完整评测:[link url="https://bgm.tv/group/topic/371464"] [img src="https://catf.me/photos/2bbbc3fa47df3db01222bb74f693e0f5.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/d923d7d2acd25a87f8af806e0e72ba27.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/897bdc6a9eb14cef2b3ff87c1034992d.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/264f3e82dfbd1d4614119e720b695ff4.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/fb33172bc99029aa7eea0a3c136616fa.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/eca331a2eaa6174ebe49d3f07603638a.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/f0124eaed23af64b78ee8704da2fb561.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/c3629b3df3bbe62b5e1598803e5fbe1f.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/90ad6d785be16def7a38cf406c0145d7.jpg" width="1080" height="2338"]
 9. 叽叽喳喳地吵死了,你们在发情期吗魂淡!?——

  银魂(2004)《周刊少年JUMP》连载第一话 [img src="https://catf.me/photos/1451b96f1932f918dc47e6f00c31d0ff.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/ad4bb49f70f6a1eb8862c03837c40152.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/64977a5d58f248dec88b0ec2659e857b.jpg" width="1080" height="1705"] [img src="https://catf.me/photos/2476e2c4152d595e95ded336cea0eac1.jpg" width="1080" height="1705"]
 10. To the infinity... and beyond!!!—— 哈哈哈,我太喜欢这个玩偶啦!... Xq

  [img src="https://catf.me/photos/bef4217c76fe0f99533ec6826902fe4c.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/9d8b8e246ac8fa2916b80b7fc05f287d.jpg" width="1080" height="2339"]
 11. 【220617:百合村 97KM】小杰山地车什么的都在上山,他能行吗!?——

  [img src="https://catf.me/photos/1b1fa4d068224664206820c970ffbd47.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/7cd0dc89397582b67834f25a39a24616.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/65be080545ec65a4e9336ea7a4f359ac.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/478fd9c31703c95080d4d3e388979208.jpg" width="1080" height="2348"] [img src="https://catf.me/photos/b3b8d8b5e31b1978e97158d8759d2c9c.jpg" width="1080" height="497"] [img src="https://catf.me/photos/693069cc14c532e45bee54925beab480.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/faacced8dab97e618a1a8f231200a5c6.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/4c3defdd8672d3dccb5e199ca2133a6b.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/51fef6e2fcb77e2733d9b76487dacd28.jpg" width="1080" height="2348"] [img src="https://catf.me/photos/f5bf83dfc7e72291c509277c0351a34e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/e32034a679627487b4c73a12c6da3c8e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/58df6c0d5b4b366e9e500f011664482d.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/40ade766406838ee9e0184e809120c97.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/3813de0865896c18fc2c9350b6eea1d1.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/92aad8150dcdbefb33db91bd609b4ab0.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/4075423aaaab6840bd99968fe8605193.jpg" width="1080" height="2338"]
 12. 【女孩,你不知道自己有多美丽✨】漂亮的裙子,You're beautiful!~~~

  [img src="https://catf.me/photos/6f8aa7bc02fba4a3a7763e4981e002a0.jpg" width="1080" height="1847"] [img src="https://catf.me/photos/3c552fe048476e010fa6ed2b1bd69b17.jpg" width="1080" height="1508"] [img src="https://catf.me/photos/9396ff4bf6796e5c1812c5fb02776359.jpg" width="1080" height="1795"] [img src="https://catf.me/photos/3cb1a67d6f2e254da877052caeb8d358.jpg" width="1080" height="1660"]
 13. 昨天看到的蝴蝶缎带鞋,感觉非常可爱!... ꒰⑅°͈꒳​°͈꒱

  [img src="https://catf.me/photos/66c4b418a963a9a6beec856875308066.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/6474ac41ff601672faa0ba5ea2342a3b.jpg" width="1080" height="1222"] [img src="https://catf.me/photos/76808e15eeb0ef921b28ce1a2137ec4e.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/42223b6769a322de72853a22c8a3c16c.jpg" width="1080" height="1080"]
 14. 【🚴】哇哦!原来只需要400天就可以骑行环绕地球一圈!...(ゝ。∂)✨

  [img src="https://catf.me/photos/62419550afd4bdfd2fa04019b126a209.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/3e240999c0f653955c26cf5598949381.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/c3393f4ae54698db4739277ca19b1927.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/19239398e228b1230a0aa18449771b4b.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/ca3007da6199d00a1897cdf172770cae.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/22b944ba121ebfa87cc369aae3a266d2.jpg" width="1080" height="2338"] [img src="https://catf.me/photos/ccf89840a2a90aec0f5b6b71c7e2883c.jpg" width="1080" height="1080"] 深夜凌晨,我好奇地点开了地图,总感觉自己可以去到任何地方,做到任何事——

  ​北京六环外面有一个叫百合村的地方,有些好奇但不需要搜索,搜索了就失去探求神秘未知的快乐,46公里,骑行的话只需要4个小时左右便可抵达

  ​然后我又看了看小舅工作所在的赤峰,按照我半天10小时骑行过125公里,按一天骑行100公里计算,骑行到赤峰市也不过需要4天时间而已(每天10小时骑行)

  ​接着我又看了看自己的家乡,骑行回到伊宁市,3443公里,山地车骑行大概需要35天;

  ​那么... 如果是骑行横跨整个地球呢?(假设路线全是陆地或等速移动)
  地球的一周,​40076 KM,约四万公里,400天... 理论上400天就可以骑行环绕地球一圈!!!

  看吧,没有什么不可能的,​这个世界上还有着许多令人无比兴奋,有意义的事等待我们挑战去做!你学会要相信自己,相信他人,去改变世界!——

  ​by w2jmoe(武文杰)2022-05-19
 15. 我们一起越变越好,下次争取跑完!😋

  [img src="https://catf.me/photos/4a3faa2cec48b55a0e12e19285e6a99a.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/24eac279309be99b9437908be3f43544.jpg" width="1080" height="768"]
 16. 每个鼓起勇气努力的自我都绝不平凡!——

  [img src="https://catf.me/photos/f95f5d50ec5672effa338cf0fe894854.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/6ac2e10914a36cde935581d7bb09e66c.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/c49a073596ebc59017508bc6835da618.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/68410c2d0fe524d88b2cae331b5b08e8.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/fc24e65090d1a9be3f22b597f74160d1.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/f88545502db9ccfe0640e9db250f779a.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/30f145e59e832445be1164eb7e2976a2.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/7b7bec3e972be400253699fef28e18c2.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/5a7bafc9d1ffec4948da141807d84855.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/b9b0947686951fd586ed6f29b0386724.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/e7e6caf2eefd86b95944952258172f12.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/59c8ba1d502e1de6d76e17f7dbff0b80.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/d28e684bcef198e341039a7ebefe0f07.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/6a218a7ce281727b1a865545c805bfd1.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/614fb0cc27f27181b601fb4156d1d566.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/8404156ea8f8923dceb4119c080974a9.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/15e4db87b4c6610b463f22186566242d.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/0c7a19665dfcb7507f083245b9e74b17.jpg" width="1080" height="452"] [img src="https://catf.me/photos/b2d09fea82e9fded7f86603a5e4021b5.jpg" width="1080" height="452"]
 17. 给你们偷偷看一下公司同事们的电脑桌面(无防备),O(∩_∩)O哈哈!~

  [img src="https://catf.me/photos/0083a63bf6e74396a7ec2c5455258a27.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/a3190c17ab8b12a940539d444167f7d1.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/5e34e48a7db82fd807f88cb77a8274ef.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/946c1c580a69389a614257f07ab8a628.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/156ef9e7ca6dc5f3f10158358bbad48b.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/5ae36e450b4b8af42b584716073e0784.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/9b0570dc68c83c1488172780ca15df43.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/c7c6bfe04e6789f26860f9868f59c6dd.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/6bfb0432b52c6cdbd7b8139974cf7110.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/618a57b3226633f5efb62f5e5eba0292.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/7eecd7f51dcce4e4f325c1c091f6bc3f.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/24fe595b76ca09e42cd547f60775adfe.jpg" width="1080" height="499"]
 18. 设计印的两件衣服——

  210924:Naruto!梦想!~ 220502:数码宝贝啊大哥! [img src="https://catf.me/photos/b96ce36e065c09e906e2ca89863aad4e.jpg" width="1080" height="675"] [img src="https://catf.me/photos/39c2dda527e70297526588b7ac111a18.jpg" width="1080" height="675"]
 19. 希望终有一天,改变世界!——

  无论运动也好、自拍也好、互联网分享也好 无论为自己鼓掌还是希望得到他人的认可肯定与支持 内心自我价值的实现、心灵释放与奇思妙想 在追寻自我、真我、本我,大道至简、本质同源的道路上 生活、工作、激情、梦想,不断突破! 希望终有一天,改变世界!—— [img src="https://catf.me/photos/9524bf23118a8074fb004f2117a5d1b9.jpg" width="1080" height="2203"] [img src="https://catf.me/photos/2a2af62f6f753ba62c727829bedab988.jpg" width="1080" height="2203"] [img src="https://catf.me/photos/9a55261799f36f21043f5fcd3e52ece7.jpg" width="1080" height="2203"]
 20. 金盏乡公园... :)

  [img src="https://catf.me/photos/2c2f6a558d329c3494d1ffb8262a8526.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/33098f2fa0c2ab030ad02637f5209edd.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/03442e7829119529c8687cd5b8adc8ab.jpg" width="1080" height="2344"] [img src="https://catf.me/photos/2ac6dac52e9b324591539a224067f482.jpg" width="1080" height="2344"] [img src="https://catf.me/photos/a65bcccbfb962cdb8f36c2e95dbc6db8.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/bc2443f9bee5982b0acafa55bdd9a09e.jpg" width="1080" height="499"] [img src="https://catf.me/photos/8405e7558c02aa219dcf8004179ce5d6.jpg" width="1080" height="2344"] [img src="https://catf.me/photos/25d1dd4db7a7d77ee495bd7962766ffb.jpg" width="1080" height="498"]
More