Forgot password?
qqcandychen
 1. qqcandychen

  电梯自拍

  [img src="https://catf.me/photos/bf339354852cd20ce68c4de43e0c4bbe.jpg" width="810" height="1080"]
 2. qqcandychen

  冬日双杯

  [img src="https://catf.me/photos/0b7301e3c4762f9e8dddca0e9cc80266.jpg" width="1080" height="1080"]
 3. qqcandychen

  恶魔之角

  [img src="https://catf.me/photos/25f8fefe324ff921f9fe223bf8c095e7.jpg" width="1080" height="1080"]
 4. qqcandychen

  好家伙,开始接广告了

  [img src="https://catf.me/photos/5efac4588765f8ed78a5d4356e2236ca.jpg" width="608" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/84223e8579c10ca1965cccb3a44091a4.jpg" width="608" height="1080"]
 5. qqcandychen

  继续雕刻自己

  [img src="https://catf.me/photos/116d6e22d9c17022a030e04b12507872.jpg" width="1078" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/88e3c63832a8a9a4a6a11969ec44403d.jpg" width="1078" height="1080"]
 6. qqcandychen

  杀死从前的自己

  [img src="https://catf.me/photos/3b77f58bff23f575e464f3659e822c0b.jpg" width="1080" height="1080"]
 7. qqcandychen

  今年16,害怕校园暴力

  [img src="https://catf.me/photos/8fd22de3d86db7084e0e332dd1d3835c.jpg" width="1080" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/19ed583ce845d40f323fd2af56cf53b9.jpg" width="1080" height="1080"]
 8. qqcandychen

  差点放弃,反手给自己一巴掌

  [img src="https://catf.me/photos/eeec190be3a4d4e42a3bada35eeaede0.jpg" width="1080" height="1080"]
 9. qqcandychen
  唉,这班上得,蛋疼啊,淦
 10. qqcandychen
  想交盆友·······
 11. qqcandychen
  晚上展了个背,获得了业余爱好者的认可,嗯,心满意足了
 12. qqcandychen

  无心斗艳

  [img src="https://catf.me/photos/8c51d3e9efdf088581088a8cb20dec23.jpg" width="1080" height="1080"]
 13. qqcandychen
  到了我们这个年纪,半夜不可能收到我爱你,都是问“喝不喝。”
 14. qqcandychen

  男人的浪漫(中二病发作)

  [img src="https://catf.me/photos/3539793020613154d08fbd809d56968a.jpg" width="1080" height="662"] [img src="https://catf.me/photos/a2c23b3b494e3dc1e47260bd0c759888.jpg" width="1080" height="1528"] [img src="https://catf.me/photos/a51e4b3c94977938124d557f06fe57de.jpg" width="1080" height="1527"] [img src="https://catf.me/photos/3f5d10e1f85c1fb70ee041ffe205155c.jpg" width="1080" height="1528"]
 15. qqcandychen

  我的兄弟都很强壮

  [img src="https://catf.me/photos/446e017beccf1994324da94dfb3f2b44.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/ecebe5501a2fee18779b5d0fd05b09a9.jpg" width="1080" height="810"]
 16. qqcandychen

  那啥,看吧

  [img src="https://catf.me/photos/8766fa3a70aa97606520d72db9cb7d71.jpg" width="782" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/48d27a7aefa9db599bdf8868407bc30e.jpg" width="782" height="1080"]
 17. qqcandychen
  嗯,按照现在的规模,一年我有近80万斤的产量,一不小心,成了蔬菜大王。
 18. qqcandychen

  春天代表了生命力

  [img src="https://catf.me/photos/af4b631bebf51d48c92c8528ecdaad55.jpg" width="1080" height="1080"]
 19. qqcandychen

  投资农业,我一定是没睡醒······

  [img src="https://catf.me/photos/8dc0110032ada1f37ff5abbf8738e98d.jpg" width="1080" height="1440"]
 20. qqcandychen
  不开心
More