Forgot password?
yqjun
 1. 不想当程序员了……我能做什么……
 2. WFH 的好处是有一个怡静的早晨

  [img src="https://catf.me/photos/59b09e1256c73b841be9ca6c04d4db03.jpg" width="1080" height="1077"]
 3. 只言片语

  [img src="https://catf.me/photos/df5a980831eb7718a84c67cdff765c16.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d7930445351a0b1f7a6e1c115b414f3e.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/9af11a5aa5052da44556978e0092949a.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/063597af54c72286ab1c6740339df4dc.jpg" width="1080" height="1921"]
 4. 每次都把古典吉他放在双膝间才想起这不是大提琴…
 5. 風のように・像风一样

  [img src="https://catf.me/photos/4608df92018335955ac9341d2c2172ae.jpg" width="1080" height="1595"] [img src="https://catf.me/photos/f30b290f4d8616f4ace5a9a083dab3b1.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/c4364ca53fb14d3a2dec65d60b9189bb.jpg" width="1080" height="731"] [img src="https://catf.me/photos/b088651347b0382365330d9554d1eba4.jpg" width="1080" height="731"]
 6. 半泽直树2太好看了…
 7. [img src="https://catf.me/photos/e6d100906cf4d52731543346ca41f539.jpg" width="1080" height="1080"]
 8. 一开始我觉得古典吉他太严肃,不自由,但是现在我觉得坐下来摆好吉他后整个人就会变得安心和舒畅,虽然弹得很懒……
 9. 吉他放一晚弦就松了……明天去店里问问……
 10. 雨后

  [img src="https://catf.me/photos/fee942ae156173d72e219d63ee3a1b1f.jpg" width="1080" height="1275"]
 11. 我感觉自己已经迷上乐古典吉他了,练了两份小时手都不疼的 w
 12. 日本这疫情可能今年都回不了国了(- -
 13. 古典吉他的坐姿有点像是在拉大提琴
 14. 雨天

  [img src="https://catf.me/photos/825461064643052c3f6ad3d7029e5e6f.jpg" width="1080" height="1628"]
 15. 昨天梦见自己坐深夜航班连夜飞到了冬天的北海道…和一个不知道是谁的女生一起…
 16. 下雨的四连休

  [img src="https://catf.me/photos/7f4596b953d4e08ab17bd5c5b03f3e7a.jpg" width="1080" height="1643"] [img src="https://catf.me/photos/4d1fccf210a50973802a7e00c06b52d3.jpg" width="1080" height="1207"]
 17. 在想有没有可能去札幌工作生活……
 18. 我又看了一遍《幽灵公主》…凄美…
 19. 好热…想赶紧秋天…
 20. 夏日的颜色

  [img src="https://catf.me/photos/1f61aeb9c0bf367ab0a8f932d0dc1072.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/2118c57cd5bf46771f9e5abbb9fc71ad.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/4a768ba61717242150a0b08a7460f347.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/f6ded11508b7a78076d074404a23fb86.jpg" width="1080" height="715"]
More