Forgot password?
yqjun
 1. 回到京都,路上人数是东京几分之一,甚至没人,舒胡。
 2. 几天 Orientation 忙得没空拍照(

  [img src="https://catf.me/photos/5c3a8996817b6519c68e261ad2276db4.jpg" width="1080" height="720"]
 3. 结束在东京总部为其三天的 orientation (其实也没做啥),正在回京都的新干线上…周一开始京都分布的正式上班(还是小办公室安心(不过据说一直在扩招(
 4. 第一次日本人的 飲み会
 5. 尤其在日本的二三线城市看到一些路上年轻人的笑容后,就会想其实安逸的生活也不错。
 6. 感觉在大公司呆很耗心力,三个 office几十个人的team,视频会议,每人回报自己的项目进展…没些抗压能力的早就跪了…还是1小公司安逸…
 7. 累死我了…大公司真可怕怕怕怕
 8. 大公司真可怕,幸好是在分部小办公室干活(
 9. 新宿车站就是个大迷宫(在京都带了3几天去东京,像是乡下人进城(还是小地方好(
 10. 贫瘠的京都 (

  [img src="https://catf.me/photos/f1bb772ee582ce58f7c08a284958d0e2.jpg" width="1080" height="623"]
 11. 说好的台风天,有些区还要避难什么的,粮都储好了……结果天气挺好的……
 12. 下鸭神社御手洗祭

  [img src="https://catf.me/photos/a1fbc87f2f5a3e4d9c8a78c4b1f7c1e5.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/d183d8e665af19b077a5346ae777e6e0.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/fca007dd7c89e66d707b8dc8f50e39c7.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/8bfa3eaf777f3ec20339aff181e90315.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/71b6c3978c4a60b745c02fe43fdcd755.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/2aaab0d6d1924f873d8cc8ec7bcfbaad.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/bf84b4ee57e9cf083145fef5ffa2fbd8.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/fb7484f209965031005f87affc2a41df.jpg" width="715" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/243c3b9f567976b7aa6e29be72babed6.jpg" width="1080" height="715"]
 13. 正式入职之前突然有几天可以闲下来了,去哪好呢?
 14. 一个人下班买菜、做饭、吃饭、洗碗、打扫厨房、收衣服、叠衣服,还挺耗时间的…
 15. Leader 是个金发英国姐姐 = =
 16. ‪iPhone 6 with 50% battery without USB line(慌得一比…‬
 17. 慢跑鸭川

  [img src="https://catf.me/photos/7c4a711c8ea0b4d286b3867c736c71c1.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/fc92a1731265d51448589c389f0ddf0c.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/548696ee97f68148f09fb0fd5a1b00cf.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/c6d0a8bcadcd81a3cfdb9a99f18cb722.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/acf8172357682643862a2764a365bb56.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/7e5d18c2196d930de0f868cc29b186e6.jpg" width="1080" height="725"]
 18. 热到没法掏相机……

  [img src="https://catf.me/photos/50e3aed808a3a2b6c41385d17507688d.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/cd9cbd8a4fa2d43626827cd746e9d635.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/e0de2b7c5c0473e88747474abd508b01.jpg" width="1080" height="725"] [img src="https://catf.me/photos/ced39a247a8535679e49c69d0909b82d.jpg" width="1080" height="725"]
 19. 又见鸭川

  [img src="https://catf.me/photos/a0b3a44ee64d8cdc557ac01bab271063.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/580d4b7bf2f005b38050582ad1f330da.jpg" width="1080" height="715"]
 20. 我应该在空调底,不应该在这里

  [img src="https://catf.me/photos/f064c09cc3d864faae21712d58a840f3.jpg" width="608" height="1080"]
More