Forgot password?
yqjun
 1. 周度汉字,丧。
 2. 人生选择题有很多。That only after you're there, can you then connect the dots. “You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.
 3. N1 的报考时间开始了……今晚要加班的活还没干……各种事件叠加心力交瘁
 4. 突然收到 Google Tokyo 的猎头邮件……要不要试试……
 5. 要不要吃五顿看看?

  [img src="https://catf.me/photos/f14361de21da32bc0ae1854902a727b5.jpg" width="1080" height="1440"]
 6. 只有一面之缘的在武藏野读艺术的朋友的公众号,每一篇都很棒(也带有一些丧(毕竟一直自称病友或丧友[link url="https://mp.weixin.qq.com/s/HC7hfQeD0r2M-KS7mrhJSQ"]
 7. 朝桜と夜桜、急に寒くなった水曜 21/21

  [img src="https://catf.me/photos/d38f35716b268a13ee01dd7fad3c240c.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/0f1f4abfa1a78a31ec76dfcbb6420d26.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/ea8cc408d7c2b71dfcbba720eefb78a4.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/b653433f7383a07a2bd89b4299170a11.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/0ec392c25562ce0fa20122181507f58c.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/6658d6fbedc0f7b77c43d29cb972f031.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/a27e75440a33ee3e8f2f93abb6c5c838.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/a46241e4e32bddccaf912f4f0b10600d.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/fb1c194a407b4f4124cc718bec317f0a.jpg" width="1080" height="1922"] [img src="https://catf.me/photos/f1b0f9ba4fffa14a395cc10c1e6a5110.jpg" width="1080" height="1921"]
 8. 人一旦病倒了,就会各种消极起来……应该睡一觉明天就好多了
 9. 每次来回一趟的飞机票都把钱包殴打出血……
 10. 雨の火曜、病気の火曜 20/20(坚持了 20 天了,日语也要加油,躺…

  [img src="https://catf.me/photos/e949c466f2a276bbdc25768ffbce064d.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/dcbe551cb55be544bb9ae5a99fe9927f.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/e746e2b677e2acbd53bab10a7a81f445.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/e481000bdd643ca69b23f3befcf990be.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/3cfa93f5606e11c3c97de4242d36bc97.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/71d9a17244a52d38f1d7312fcbcc037e.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/2059f24f52cf80f96607f641348146f8.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/1a3e9dfc8f336441651911bf7e61ef5b.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/2d5396251ebc83cdaba621157e6a0434.jpg" width="1080" height="1919"] [img src="https://catf.me/photos/5fd2058f6efd51e4b5703835c3f0f140.jpg" width="1080" height="1836"] [img src="https://catf.me/photos/17881cfbabb5e20b6ba6903ae696f5c0.jpg" width="1080" height="1919"] [img src="https://catf.me/photos/f45a36c5d3eec0e2a02a80d7225d9eac.jpg" width="1080" height="1921"]
 11. 办公室来了个香港妹子,但是我貌似得了不在家乡说不了粤语的病…(感觉有时心里活动也是普通话了…
 12. 最近的沉迷,突然觉得有点像高桥优

  [img src="https://catf.me/photos/d9c7e417bdd3e46ec0c0c4dad5861597.jpg" width="1080" height="1921"]
 13. 从房间凌乱程度推断主人精神状态

  [img src="https://catf.me/photos/ac5e47a3dc8e430a5996b5c64b033183.jpg" width="1080" height="1440"]
 14. 君のいない春が来る

  [img src="https://catf.me/photos/6e6d6c3c321618dba649b526713dc8e9.jpg" width="1080" height="715"]
 15. 雨の月曜 19/19

  [img src="https://catf.me/photos/c48080abe231cc427d161bc5b159bff4.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/c321bf1a03c181e694ea1bfd1bef75de.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/c120959a6d89eb9d5946d9eebde42d1b.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/8cb4d20bfa1300eb60a935161e5ae192.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/6b8d8410c221958af67dbab3c7b212cd.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/3c0e226917376d93d3386e24c2ebaa54.jpg" width="1080" height="1922"] [img src="https://catf.me/photos/1e138e83f66711c8db195dc7ce660c50.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/604257981242a764c35e2cd4bd10561d.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/c036a9a71698b6f0f4c3d907c8d593f4.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/7d45bbca8b01b99bda1be5e17ce8c5eb.jpg" width="1080" height="1922"]
 16. 最近烦心事太多……有精力拍胶片也没精力冲扫,但交给冲扫店的话,还不如拍数码交给 CPU……于是基本只揣着 GR 上下班……没有激情也没有取景器的世界(周一综合征绝赞发作中
 17. 懒惰的雨水周日 18/18

  [img src="https://catf.me/photos/2138973b283e9976bea201fa5c0712a0.jpg" width="1080" height="1919"] [img src="https://catf.me/photos/c47befb9bbc42d8e5985d76655d49e14.jpg" width="1080" height="1918"] [img src="https://catf.me/photos/b5cb5d5705df8a518e7a67de927dd60f.jpg" width="1080" height="1918"] [img src="https://catf.me/photos/581f574a1cdb7325f8a4b39914d7580d.jpg" width="1080" height="1918"]
 18. 补上周六的 随手拍了 17/17

  [img src="https://catf.me/photos/9dce4ab7fad991a4f9c1e88668f18df0.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/8fa14056adb5899330b48f1e5d0a98e0.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/8c5cc4322df6cedeebd1a03018f2fbbe.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/29f0f736a194a6e721c1c61516154da7.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/4cd38c3b323d8128b802d049b3094cef.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/540535c06795ecc4198bf104ce20894a.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/f84cee16f4908ee0cd26b6fda3474c15.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/7fc3e4f176094000d7b50c04af43034b.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d8cbd74663733ac3846dfebaa8db51b4.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d159886b38ada880f34bdb391f80a9b4.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/130bf10b745bd6763aa9689338c5cbbd.jpg" width="1080" height="1921"]
 19. 出差一周回到家里,就躺了一天
 20. 福冈出差的最后一夜 Mainichi Snap 16/16

  [img src="https://catf.me/photos/a505ab0a0d0c29b88a6eff71ecf640ea.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/3fd8ba67903f90ed8662a780b1ef1f41.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d765c7a9a740c7abdc6e4097674f8919.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/867e9c6cbeb5b18ae45c6362cc29afe7.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/03f15ccdd83dc812b36ea7c4c2f9be87.jpg" width="1080" height="1925"] [img src="https://catf.me/photos/807ed28de75c3a420d6200ae0e91d365.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/ba50b36b90b26933a0c834d93be924f7.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/c669699ddcde0f6b1d38b4f69bbd9d7b.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/5bcfbc3642b5c76bac70cdf29ef0c9c1.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/db1db6edeed8c4999861870bf3749fdc.jpg" width="1080" height="1921"] [img src="https://catf.me/photos/d375c3f28085a5e652166251d5d40af7.jpg" width="1080" height="1921"]
More